Hoe komen we tot een Omgevingsvisie?Lees hier meer over de planning

Planning

Van concept-Omgevingsvisie naar Omgevingsvisie

Op dit moment is de concept-Omgevingsvisie bijna klaar. Eind maart/ begin april gaan we alle dorpen langs om aan de hand van de folder Inloopontmoeting met elkaar te spreken over uw leefomgeving in de toekomst. En wat dit betekent voor uw wijk of dorp. Onderwerpen die we kunnen bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • Wat betekent de Omgevingsvisie straks voor inwoners van onze wijk en ons dorp?
  • Hoe kan ik invloed houden op mijn eigen leefomgeving?
  • Hoe worden in de toekomst besluiten genomen als het gaat om de leefomgeving?

 U bent van harte welkom bij de inloopontmoetingen:

Donderdag 28 maart: 16.00 – 20.00 uur De Bongerd in Heteren

Maandag 1 april: 16.00 – 20.00 uur De Vereniging in Elst

Woensdag 3 april: 16.00 – 20.00 uur De Oldenburg in Driel

Donderdag 4 april: 16.00 – 20.00 uur De Hoendrik in Herveld

Dinsdag 9 april: 16.00 – 20.00 uur De Schakel in Oosterhout

Donderdag 11 april: 16.00 – 20.00 uur Onder de Toren in Elst

Dinsdag 16 april : 16.00 – 20.00 uur Wapen van Valburg in Valburg

Woensdag 17 april: 16.00 – 20.00 uur De Wanmolen in Zetten

Na de inloopontmoetingen scherpen wij op basis van de gesprekken de concept-Omgevingsvisie aan. Deze leggen we in april/mei voor aan betrokken partners (inspraakfase). Zo proberen we de visie goed en praktisch werkbaar te maken voor uitvoering door gemeente én partners. 

  • juni 2018: Omgevingsmanifest afgerond 
  • Tweede helft 2018: Uitwerking naar een concept-Omgevingsvisie 
  • Maart/april 2019: Inloopontmoetingen
  • april/mei 2019 (exacte datum nog niet bekend): Concept-visie open voor (inspraak)reacties van alle betrokkenen 
  • najaar 2019: Bespreking en vaststelling door de gemeenteraad
  • 2019 en 2020: Samen ambities uitwerken naar Uitvoeringsprogramma's 
  • Januari 2021: invoering Omgevingswet