Hoe komen we tot een Omgevingsvisie?Lees hier meer over de planning

Planning

Van concept-Omgevingsvisie naar Omgevingsvisie

De concept-Omgevingsvisie 2040 is klaar. Na acht inloopontmoetingen in iedere kern, heeft iedereen van 9 mei tot en met 19 juni 2019 een (inspraak)reactie kunnen geven. Vanaf medio augustus is de definitieve Omgevingsvisie 2040 die de gemeenteraad gaat bespreken, beschikbaar op deze website.

De gemeenteraad bespreekt de visie in september en oktober en neemt een besluit over vaststelling.

  • september en oktober 2019: bespreking en besluit over vaststelling door de gemeenteraad
  • 2019, 2020 en 2021: met alle betrokkenen ambities uitwerken naar uitvoeringsprogramma's 
  • Januari 2021: invoering Omgevingswet