Hoe komen we tot een Omgevingsvisie?Lees hier meer over de planning

Planning

Van concept-Omgevingsvisie naar Omgevingsvisie

Op dit moment is de concept-Omgevingsvisie bijna klaar en leggen we deze voor aan betrokken partners (inspraakfase). Zo proberen we de visie goed en praktisch werkbaar te maken voor uitvoering door gemeente én partners. 

  • juni 2018: Omgevingsmanifest afgerond 
  • Tweede helft 2018: Uitwerking naar een concept-Omgevingsvisie 
  • 14-2-2019 tot en met 27-03-2019: Concept-visie open voor inspraakreacties van alle betrokkenen 
  • Juni en juli 2019: Bespreking en vaststelling door de gemeenteraad
  • 2019 en 2020: Samen ambities uitwerken naar Uitvoeringsprogramma's 
  • Januari 2021: invoering Omgevingswet