Hoe komen we tot een Omgevingsvisie?Lees hier meer over de planning

Planning

Van concept-Omgevingsvisie naar Omgevingsvisie

De concept-Omgevingsvisie 2040 is klaar. Van 9 mei tot en met 19 juni 2019 is de Omgevingsvisie kan iedereen een (inspraak)reactie geven.

Eind juni verzamelen we alle inspraakreacties en bespreken deze op 4 juli tijdens een lunchbijeenkomst met de insprekers. Daarna maken wij de laatste versie van de Omgevingsvisie. De gemeenteraad bespreekt deze vervolgens in september en oktober en neemt een besluit over vaststelling.

  • 8 mei t/m 19 juni 2019: Concept-visie open voor (inspraak)reacties van alle betrokkenen 
  • september en oktober 2019: bespreking en besluit over vaststelling door de gemeenteraad
  • 2019, 2020 en 2021: met alle betrokkenen ambities uitwerken naar uitvoeringsprogramma's 
  • Januari 2021: invoering Omgevingswet