Overbetuwe 2040Samen bepalen we de toekomst van Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Samen ervoor zorgen dat het goed leven is én blijft in Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Helpt inwoners, ondernemers en bestuur goede keuzes maken

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Met gepaste trots presenteren we de de concept - Omgevingsvisie Overbetuwe 2040. Inmiddels is de inspraakmogelijkheid voor de visie afgelopen (sinds 19 juni 2019). Na acht inloopontmoetingen hebben we hebben in totaal 10 inspraakreacties gekregen. Medio augustus is de definitieve visie beschikbaar via deze website. In september en oktober 2019 neemt de  gemeenteraad een besluit over vaststelling van de visie.

concept- omgevingsvisie​De concept- Omgevingsvisie is in drie fasen in co-creatie tot stand gekomen; betrokken mensen leverden inbreng en advies. Alle individuele reacties zijn teruggebracht tot de kern en vertaald naar ambities voor het collectief en de toekomst. De gemeente bedankt iedereen voor hun betrokkenheid.

We continueren deze co-creatie graag naar uitvoering om gezamenlijk invulling te geven aan de ambities uit de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’.