Overbetuwe 2040Samen bepalen we de toekomst van Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Samen ervoor zorgen dat het goed leven is én blijft in Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Helpt inwoners, ondernemers en bestuur goede keuzes maken

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Met gepaste trots presenteren we de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040. Na acht inloopontmoetingen in de dorpen, ontvingen we tijdens de inspraakperiode nog 10 inspraakreacties. Enkele reacties hebben een tekstuele aanpassing tot gevolg gehad. Op 17 september bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie.

concept- omgevingsvisie​De concept- Omgevingsvisie is in drie fasen in co-creatie tot stand gekomen; betrokken mensen leverden inbreng en advies. Alle individuele reacties zijn teruggebracht tot de kern en vertaald naar ambities voor het collectief en de toekomst. De gemeente bedankt iedereen voor hun betrokkenheid.

We continueren deze co-creatie graag naar uitvoering om gezamenlijk invulling te geven aan de ambities uit de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’.