Overbetuwe 2040Samen bepalen we de toekomst van Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Samen ervoor zorgen dat het goed leven is én blijft in Overbetuwe
De Omgevingsvisie 2040Helpt inwoners, ondernemers en bestuur goede keuzes maken

Dank voor uw inbreng!

Bureau Overmorgen 09-03-2017 861 keer bekeken 0 reacties

We houden u graag op de hoogte van de voortgang van de Omgevingsvisie en willen iedereen bedanken voor de achtergelaten reacties op dit platform. Deze bijdragen aan onze nieuwe Omgevingsvisie zijn heel waardevol. We weten nu welke onderwerpen belangrijk zijn voor deze nieuwe visie.

Vanaf april thema’s en keuzes samen bespreken

Straks is het tijd voor een verdieping op deze onderwerpen. Vanaf april gaan we graag verder in gesprek, discussie en debat. We willen u betrekken bij de uitwerking van thema’s en de keuzes die we daarbij gaan maken. Hoe en wanneer precies laten we nog weten.

 

Goede opbrengst leidt tot agenda

Basis voor het vervolg is de Omgevingsagenda. Hierin staan de thema’s die u heeft geagendeerd voor de (later dit jaar) op te stellen Omgevingsvisie. Alle reacties via dit platform, maar ook via interviews, op straat, via een inloopbijeenkomst en via sociale media, zijn hiervoor input geweest. De afgelopen maand hebben we meer dan 20 organisaties en bedrijven geïnterviewd. We zijn ruim 100 uur in gesprek geweest met inwoners. De inloopbijeenkomst trok ongeveer 70 betrokkenen. En het digitaal platform en sociale media leverden bijna 120 reacties op.

 

Al deze reacties geven een goed beeld van datgene wat u belangrijk vindt voor onze leefomgeving. Eind maart ontvangt u hiervan een terugkoppeling via de Omgevingsagenda. Daarin leest u welke onderwerpen in de nieuwe Omgevingsvisie komen. Waarbij we dan over uitwerking en keuzes graag verder met u in gesprek willen.

Terug- en vooruitblik

Wij kijken terug op een geslaagde eerste fase; de belangrijkste onderwerpen zijn geagendeerd. Straks zoeken we de verdieping op, samen met u. We rekenen heel graag weer op uw bijdrage, tot gauw!

 

 

Projectleiders Omgevingsvisie gemeente Overbetuwe,

 

Kyra Hendriks en Stefan Tempelman

0  Comments